SKOK J. HRADEC, z. s.

Jsme spolek v Jindřichově Hradci, který se zaměřuje na sportovní vyžití zejména dětí a mládeže. Máme dvě hlavní sportovní odvětví, a to atletiku a rekreační sporty.

Oddíl vzniknul v roce 1997 a čítá přes 120 členů, nejvíce jich máme právě v odvětví atletiky, kde je to téměř 100 evidovaných členů.

 

Jako oddíl pořádáme mnoho mistrovských i nemistrovských soutěží a akcí v různých odvětvých sportu (atletika, volejbal, nohejbal, ping pong, florbal ...). Dále pořádáme závody zvané Jindřicháče, z nichž nejvýznamnějšími jsou Atletický Jindřicháč (atletický čtyřboj konaný 1. 5.) a Memoriál Karla Koláře (atletický trojboj se vzpomínkovou štafetou na 4x400m konaný 28. 9.).

 

Jako spolek pořádáme také již přes 30 let příměstský tábor Léto dětí se sportem, v poslednách letech jsme obnovili týdenní pobytový tábor Střelnice na Tokáništi, pro nejmenší děti máme v nabídce Skákání a pro hendikepované spoluobčany pořádáme nejen v rámci Jindřicháčů Hry usměvavých srdcí.

Činnost oddílu je podporována Národní sportovní agenturou, Jihočeským krajem, městem J. Hradec a ČSRS.