Přihláška a členství

Každý rok je nutné vyplnit přihlášku za člena do oddílu, jejíž součástí je lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte (svěřence) ke sportu - konkrétně zdravotní způsobilost k trénování a závodění, které je nutné mít každoročně potvrzené a vyplněné.

 

Výše členského příspěvku na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 je 2500 Kč (2 děti 4000 Kč, 3 děti 6000 Kč, případně 4 děti 7500Kč). Do přspěvku budou započítávány odměny za KPD z roku 2022. 

 

Pro rok 2023 platí verze "odměn za KPD" - při plné účasti na závodech KPD své kategorie (3 kola, u přípravek 4) bude vráceno 500,- Kč, při účasti na 2/3 kol bude vráceno 300,- Kč a při účasti 1/3 bude vráceno 100,- Kč. Toto bude vyhodnocováno na konci kalendářního roku 2022! Odečítá se od členského příspěvku pro rok 2023/24.

 

Členský příspěvek je nutné uhradit do konce října 2023, a to následujícími způsoby

          1) převodem na účet č. 19-0308720207/0100, variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

          2) vyjímečně osobně na tréninku

Přihlášku je nutno odevzdat do konce října 2023, a to osobně na tréninku (kvůli lékařskému potvrzení zdravotní způsobilosti).

 

 

Přihláška a info ke stažení:

Přihláška atletika

Informace - členské příspěvky 2023/24