Další činnost oddílu

Náš oddíl se nesoustředí jen na atletiku, Skákání anebo na příměstský tábor, ale i na další akce ve sportovních odvětvích jako je nohejbal, florbal, míčový sedmiboj, stolní tenis, pétanque a další.

 

Dále také nepořádáme jen Atletický Jindřicháč, ale i jiné Jindřicháče, jako je florbalový, volejbalový a další.