Termínovka

Nadcházející akce a závody:

Hlavní sezóna 2023:

Termínová listina SKOK J. Hradec 2023

Termínová listina JčKAS


Veškeré závody konané tento rok najdete na stránkách ČAS, členům oddílu byly (budou) zaslány emailem.

Prosíme rodiče našich členů, aby pokud možno přizpůsobili svůj program této termínové listině, aby byla zajištěna co největší účast členů a reprezentace oddílu na závodech. Dále u žactva, dorostu, juniorů, mužů a žen je díky KP možno splnit limity na příslušná MČR.