Termínovka

Nadcházející akce a závody:

Hlavní sezóna 2024:

Termínová listina SKOKJH

Termínová listina JčKAS


Veškeré závody konané tento rok najdete na stránkách ČAS, členům oddílu byly (budou) zaslány emailem.

Prosíme rodiče našich členů, aby pokud možno přizpůsobili svůj program této termínové listině, aby byla zajištěna co největší účast členů a reprezentace oddílu na závodech. Dále u žactva, dorostu, juniorů, mužů a žen je díky KP možno splnit limity na příslušná MČR. V letošním roce má také mladší a starší žactvo do první poloviny května možnost se nominovat na LODM v Českých Budějovicích.