Jak se stát rozhodčím?

V atletice je potřeba spousta kvalitních rozhodčí ve všech soutěžích. Pokud se tedy chcete stát rozhodčím 3. třídy, je nutno absolvovat školení rozhodčích a splnit následý test (minimálně na 70%). Podmínkou je dovršení 16 ti let, avšak do plnoletosti budete pracovat jako kandidát na rozhodčího 3. třídy, tedy nebudete moci rozhodovat u dopadu náčiní.

 

Průkaz rozhodčího po úspěšném absolvování prvotního školení a napsání testu je platný 5 let, poté je nutno do 2 let na nejbližším semináři platnost prodloužit.

 

Více informací o tom, jak se stát rozhodčím naleznete na stránkách ČAS - Staň se rozhodčím.

Pokud se chcete stát rozhodčím za náš oddíl, neváhejte kontaktovat O. Kinšta emailem, případně osobně na tréninku. Nabídka stát se rozhodčím bude přednostně dána našim svěřencům, kteří dovršili 18 let (potažmo 16 let).

 

 

Jak se stát trenérem?

Nejen v našem oddíle je nutnost spousty kvalifikovaných trenérů pro práci se svěřenci a zlepšování jejich výkonů. I my potřebujeme mít ve svém týmu tyto trenéry. Nejnižší kvalifikace jsou TAP (trenér atletické přípravky) a TŽ (trenér žactva). Vyšší nároky jsou kladeny na trenéry 3., 2., a 1. třídy nejen v závislosti na získávání nových zkušeností a kvalifikací, ale i dovršení věku a v případě trenérů 2. a 1. třídy i )praxe v nižšší třídě po určitou dobu. Více informací naleznete na stránkách ČAS v sekci Staň se trenérem.

Pokud se chcete stát trenérem v našem oddílu, neváhejte kontaktovat O. Kinšta emailem, případně osobně na tréninku. Nabídka bude přednostně dána našim svěřencům dle kritérií jednotlivých tříd.

 

Jmenování trenérem je platné 5 let, poté je nutno absolvovat seminář, po kterém je prodloužena platnost o dalších 5 let.

 

Trenérem se vždy může stát jen člen oddílu!! Jeho trenérská licence zaniká s ukončením členství v oddíle, případně lze zažádat o přesun licence pod jiný oddíl.

TAP se může stát fyzická osoba po dovršení 15ti let a po absolvobání školení se všemi náležitostmi, do dovršení plnoletosti funguje jako asistent trenéra.

TŽ se může stát osoba starší 18ti let po absolvování školení se všemi náležitostmi.

Trenérem 3. třídy se může stát osoba starší 19ti let s kvalifikací TŽ po absolvování školení a splnění požadavků, případně po uznání vzdělání dle směrnic ČAS.

 

 

  

 

O jednotlivých školeních a seminářích budou kompetentní členové oddílu, pro které by to bylo možné a nebo mělo význam, kontaktováni emailem, případně na tréninku.

Aktuální směrnice a pravidla naleznete na stránkách Českého atletického svazu (směrnice) a pravidla.