Něco málo o nás:

SKOK J. Hradec,z.s. byl zapsán do spolkového rejstříku Krajského soudu v Českých
Budějovicích dne 23. 12. 2015 pod spisovou značkou L 2212 a navazuje tak plynule na činnost Sportovního klubu OK J. Hradec, který vznikl v roce 1997 se zaměřením na rekreační sport zejména dětí. Od počátků s několika desítkami členů v jediném oddílu se klub díky svým aktivitám rozrostl až na aktuálních necelé tři sta členů s převážnou většinou dětí a mládeže, sportujících ve čtyřech oddílech – atletiky, rekreačního sportu,  volejbalu a SPV. Představitelé klubu se snaží chod sdružení směrovat do čtyř hlavních oblastí:

 

Od počátku považují představitelé klubu za hlavní náplň činnosti klubu zajištění aktivního vyžití dětí a mládeže v jejich volném čase. K těmto aktivitám patří zejména pravidelné celoroční cvičení - veřejnosti známé jako Skákání, které probíhá od počátku aktivit klubu od září do června ve dvou věkových skupinách (4 až 7 let a 7 až 11 let) dvě hodiny týdně na sportovištích v J. Hradci, ale i soustředěné sportovní a tělovýchovné aktivity dětí (například Léto dětí se sportem a MINIŠKOLA SPORTU). Hlavním cílem těchto volnočasových aktivit jsou nejen preventivní aspekty takto tráveného volného času dětí, ale i komplexní rozvíjení jejich pohybových schopností zejména v atletice, gymnastice, míčových hrách (vybíjené, basketbalu, florbalu, fotbalu) a následná možnost jejich přechodu do žákovských či mládežnických složek sportovních oddílů ve městě a blízkém okolí.

 

Sportovní výkonnost a výsledky jsou cílevědomě dosahovány zejména v oddílu atletiky, jehož členové se zapojují do krajského přeboru družstev a jednotlivců, v případě postupu startují i na Mistrovství ČR. Velkým mezníkem v kvalitativním rozvoji atletiky v J. Hradci byl v roce 2015 příchod olympionika a Mistra Evropy v běhu na 400 m Karla Koláře zpět do J. Hradce a jeho velmi aktivní zapojení do tréninkového procesu. Vedení klubu se snaží získávat k proškolení nové trenéry atletické mládeže. Ve spolupráci s vedením města se podařilo od roku 2016 zajistit rozšíření a zkvalitnění atletického stadionu a tím zvýšení možností pořádání mistrovských soutěží i závodů a akcí pro veřejnost.

 

Velmi rozšířenou stránkou aktivit klubu je pořádání jednorázových sportovních soutěží a akcí pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež i jejich rodiče či prarodiče, jejichž úloha při prosazení pravidelného sportování či cvičení je zcela zásadní. Klub pořádá v průběhu roku na třicet těchto aktivit, kterých se účastní stovky soutěžících, zejména mládeže.

 

Od roku 2007 se rozvíjí klubem pořádaný projekt hry usměvavých srdcí. Jedná se o soutěže v různých sportovních odvětvích (stolní tenis, atletika, petanque, páka, kuželky), organizované zejména pro handicapované spoluobčany, ale i jejich nejbližší a širokou veřejnost a mládež různého věku. Sportovní soutěže jsou doplňované i kulturními či společenskými akcemi. Cílem jsou nejen sportovní výkony ale zejména úsměv na tvářích účastníků při setkáních různých generačních i sociálních skupin.

 

Velmi důležitou oblastí činnosti klubu je pořádání významných republikových soutěží v různých sportovních odvětvích  jakou jsou různá Mistrovství ČR mládeže, deblů  či superseniorek a superveteránů nebo utkání reprezentací ve volejbalu,  Republiková finále školních sportovních soutěží (v plavání, basketbalu, fotbalu, házené, florbalu, stolním tenisu, volejbalu) nebo celostátní  hry oborových skupin (Celních úřadů, plastických chirurgů, bankovních institucí). Význam pořádání těchto akcí je nejen v prezentaci kvalit daného sportu a výkonnostního růstu místních mladých sportovců, ale zejména v propagaci J. Hradce a celého našeho regionu po celé republice i v zahraničí.