Atletika

Náš atletický oddíl vzniknul roku 1997 pod sportovním klubem OK Jindřichův Hradec, od roku 2015 jsme již jako oddíl atletiky v rámci spolku SKOK J. Hradec. Máme přes 150 členů, což nás dělá největší složkou spolku. 7 trenérů a činovníků oddílu se starají o chod oddílu, o práci se svěřenci a pořádání mistrovských i nemistrovských soutěží a sportovních akcí pro širokou veřejnost.

 

V rámci našeho atletického oddílu pracujeme s minipřípravkou (dětmi od 6 let, respektive 1. třídy ZŠ), u kterých probíhají tréninky formou zábavných her zaměřených na běhání, ale učí se i základy atletické abecedy, skoků a hodů. Dále pracujeme s dětmi ve věku od 8 do 11 let v rámci atletické přípravky, kde se již plnohodnotně učí dovednostem v oblasti běhů, skoku dalekého i vysokého a hodů, a to zábavnou formou vedenou i ke zvyšování jejich výkonosti. Tyto děti se již účastní krajských přeborů družstev a jednotlivců. Od věku 12 let, tj. kategorie mladšího a staršího žactva se i nadále učí základům všech disciplín (běhy, skoky, hody a vrhy). Od dorostu se atleti již specializují na určitý okruh disciplín. Tito atleti se účastí KPD a KPJ, LODM, OMD, OMJ, MČR, EKAG a jiných soutěží, kde dosahují na úctyhodná umístění i ve velkém konkurenčním boji s mnohem většími kluby.

 

Atletický oddíl zaznamenal výkonostní vzestup hlavně v roce 2015 po příchodu sprintera, olympionika a účastníka MS a ME Karla Koláře. Ten dokázal za necelé 3 roky zvednout úroveň našich starších svěřenců na dnešní úroveň a předal své zkušenosti našim trenérům, kteří je předávají dále.

 

V rámci letní přípravy pořádáme v srpnu pro členy atletického oddílu soustředění v kempu Malý Ratmírov, kde se zaměřujeme na zvýšení výkonosti a zlepšení techniky. Soustředění se koná taktéž před začátkem hlavní sezony, většinou na přelomu března a dubna v Nové Včelnici, a to na stadionu a v krytém koridoru.