Atletické tréninky začínají ve čtvrtek 15. 4. dle rozpisu zaslaného emailem a za podmínek platných dle vyhlášení MZČR. Nové členy v tomto období nenabíráme.

 

!!!Skákání je přerušeno z důvodu opatření proti COVID-19.!!!

Děkujeme za pochopení. 


SKOK J. HRADEC, z. s.

Jsme spolek v Jindřichově Hradci, který se zaměřuje na sportovní vyžití zejména dětí a mládeže. Máme dvě hlavní sportovní odvětví, a to atletiku a rekreační sporty.

Oddíl vzniknul v roce 1997 a čítá přes 200 členů, nejvíce jich máme právě v odvětví atletiky, kde je to přes 130 členů.

 

Jako oddíl pořádáme mnoho mistrovských i nemistrovských soutěží a akcí v různých odvětvých sportu (atletika, volejbal, nohejbal, ping pong, florbal ...). Dále pořádáme závody zvané Jindřicháče, z nichž je nejvýznamnějším Atletický Jindřicháč, který se koná dvakrát ročně.

 

Jako spolek pořádáme také již přes 30 let příměstský tábor Léto dětí se sportem, pro nejmenší děti Skákání a pro hendikepované spoluobčany Hry usměvavých srdcí.

Činnost oddílu je podporována Národní sportovní agenturou a Jihočeským krajem.